I vårt lagerhotell kan du få en komplett logistiklösning. Lagerhotellet rymmer 12 000 europapallar och här finns möjlighet till effektiv och kostnadseffektiv lagring.

Lagret styrs via 3 stycken lagerkranar för in- och utlastning. Både korttidslagring såväl som lagring på längre tidsperspektiv är möjlig.

Lagret drivs av Westbo Logistik Center.